Anplwaye

Sean Bouchard

Chèf estaf

James Lombardi III

Trezorye Vil la & Konseye Senior

Marylee S. Dixon

Adjwen Chèf anplwaye yo

Operasyon

Parker Gavigan

Direktè Kominikasyon

Kristina Brown

Direktè Politik ak Rechèch

Olga Coloian

Sipèvizè Senior

Orè Egzekitif

Kyle Delgado

Manadjè Pwojè Espesyal

Carol Peralta

Konstitiyan Sèvis Associate

Bileng 

Stephanie Jourdain

Planifikateur

Chelsea Decesare

Sekretè pou laprès

Sally Diene

Politik analis

Brandon mawon

Konstitiyan Sèvis Associate

Carla Cuellar

Kowòdonatè Komisyon Konsèy Odyans pou Jivenil yo

Everett Pap

Asistan Egzekitif Konfidansyèl

Chinese (Simplified)EnglishHaitian CreoleSpanish