Tribinal Probate

 

 

 

 

Konsènan Tribinal Omologasyon

 

John E. Martinelli, Jij Tribinal Omologasyon


Paul V. Jabour, Esk
, Grefye
Rene Samos, Grefye Adjwen

Règ AdministratifResous

Tribinal sa a gen jiridiksyon sou kalite ka sa yo:

  • Estasyon moun ki mouri yo; sa gen ladann moun ki te mouri ak yon testaman (testate) oswa moun ki pa gen yon testaman (entetestat).
  • Gadyen Limite pou Adilt, swa nan moun nan, byen imobilye, oswa toude.
  • Gadyen minè, swa moun nan, byen imobilye, oswa toude.
  • Adopsyon granmoun
  • Chanjman non

 

Chak vil oswa vil nan eta sa a gen pwòp tribinal omologasyon pa yo, ki administre lwa sa yo. Tribinal Omologasyon se yon tribinal ki etabli pa RIGL 8-9; lwa fonksyònman pou Omologasyon se RIGL Tit 33.

Tribinal Omologasyon Providence sitiye nan senkyèm etaj City Hall. Jij Omologasyon Providence se John E. Martinelli; Grefye Tribinal la se Paul V. Jabour, Esk. Konsèy vil la eli tou de e yo sèvi pou yon manda sis (6) ane. Si jij la pa kapab tande yon ka an patikilye, grefye a chita nan plas li.

 

 

EMAIL NOU SI OU BEZWEN ASISTANS NOU:

 
 

FÒM PROBATE KI SOUMAN YO

Petisyon pou Administratè Enfòmèl Volontè

Petisyon pou egzekitè enfòmèl volontè

Chanjman Non

 

Tout Fòm Omologasyon Eta RI

Providence City Hall

25 Dorrance Street,
Providence RI 02903

Orè biznis:
Lendi – Vandredi 8:30 am – 4:30 pm
(Jiyè, Out 8:30 am - 4:00 pm)

Nimewo telefòn:

(401) 421-7740 ekstansyon 5304

Faks: 401.861.6208

 

 
Chinese (Simplified)EnglishHaitian CreoleSpanish