Internal Auditor

Gina Costa
Oditè Entèn vil la

Oditè Entèn Konsèy Vil la

Oditè entèn vil la nonmen pa yon vòt majorite nan konsèy vil la. Konstitisyon vil la prevwa ke oditè entèn vil la dwe gen aksè a liv ak dosye tout biwo, depatman ak lòt ajans vil la, epi se devwa tout ofisye yo ak anplwaye yo pou bay enfòmasyon ak dokiman sa yo konsènan zafè yo. nan vil la jan oditè entèn la ka mande. Okenn direktè nan nenpòt depatman oswa lòt ofisye oswa anplwaye vil la pa dwe pran okenn aksyon oswa omisyon pran okenn aksyon ki nan nenpòt fason anpeche oditè entèn la jwenn nenpòt dosye oswa enfòmasyon sou kontwòl depatman sa a.

 

MISSION DEKLARASYON

 

Biwo Oditè Entèn poukont yo ankouraje yon gouvènans etik, efikas e efikas pou sitwayen Providence. Oditè Entèn la bay Konsèy Vil la analiz objektif, evalyasyon, ak rekòmandasyon pou amelyorasyon nan bidjè, sistèm ak aktivite vil la.

 

 

Revize Dokiman Enpòtan yo

Taks Estabilizasyon Akò (TSA) Pwopriyete Kat

Rapò Bidjè FY24

2023

Revizyon nan kontra remoke, òf pa Komisyon Konsèy la nan kontra ak ekipman pou

2022

Operasyon Jesyon Sibvansyon ak Tan konpansatwa nan WSPC

2019

Revizyon Frè yo Chaje pou Retire Receptacles Fatra an reta

2019

Revizyon akizisyon vil Providence

2018

Narratif Pati I, Narratif, Pati II, Apendis A, Apendis B

2017

Lèt Komite Reklamasyon yo

Avril 11, 2016

Lèt Evalyasyon Port of Providence 2015 + Repons

14ye mas 2016

Cosmopolitan (100 Fountain Street) – Nòt Fiskal

janvye 2016

Cosmopolitan (100 Fountain Street) – Nòt Fiskal

FY2008-2016

Cosmopolitan (100 Fountain Street) – Naratif

janvye 2016

Lis Inite Cosmopolitan Condominium

2016

Cosmopolitan (100 Fountain Street) – Nòt Fiskal

FY2008-2016

Cosmopolitan (100 Fountain Street) – Naratif

janvye 2016

Lis Inite Cosmopolitan Condominium

2016

Rapò Operasyon – Administrasyon

1ye Trimès FY'16

Rapò 1ye Trimès – Kesyon Oditè

29 Oktòb 2015

Konparezon Orè Divizyon Sekou - Zurier

Lèt sou depans pou dife ki prevwa – Reklamasyon Cmte

13 Oktòb 2015

Rapò Fonksyònman FY16 Administrasyon an – jiska 30 out 2015

Out 30, 2015

Revizyon Akò RE & PILOT – Apendis F & G

Revizyon Akò RE & PILOT – Apendis A jiska E

Septanm 29, 2015

Revizyon akò RI & PILOT – Narratif

Septanm 29, 2015

Repons Direktè Finans yo a kesyon Oditè Entèn yo ki gen rapò ak 4yèm Trimès FY 15 Eta OMA –

Administrasyon – FY16 – Rapò Bidjè, Kesyon Oditè, Repons – (Jiska Jiyè 2015)

Septanm 11, 2015

Rezilta nan fen ane a – FY2015 – Apati 10 septanm 2015

Septanm 10, 2015

Revizyon Bonding & Dèt Vil la – Komisyon Bon – 3/25/2015 – Revize 10 avril 2015

<3 / 25 / 2015

Revizyon Bonding & Dèt Vil la – Komisyon Bon

3/25/2015

Vizite nou

  
 

Oditè Entèn vil la
Gina Costa

Biwo:

Nimewo telefòn:
401-680-5577

 

Orè biznis:
Lendi – Vandredi 8:30 am – 4:30 pm
(Jiyè, Out 8:30 am - 4:00 pm)

 

 

 

 

Kontak Rele nou

Oditè Entèn Konsèy Vil la

25 Dorrance Street,
Providence RI 02903
Sal 307

 

 

Orè biznis:
Lendi – Vandredi 8:30 am – 4:30 pm
(Jiyè, Out 8:30 am - 4:00 pm)

Nimewo telefòn:
401-680-5577

Faks:
401-351-1056

Opsyon Aksè
Ale nan meni an
Ale nan kontni
Ale nan Opsyon Aksè