Komite

 

 

KOMITE STANDING

 

 

 

Komite sou Finans

Helen Anthony

Prezidan, Helen D. Anthony 

Konsèy Jak. E. Taylor

Konseye Sue M. Anderbois

Konseye Miguel A. Sanchez

 

 

 

 

Komite sou òdonans yo

 

Prezidan, Pedro J. Espinal

Konseye Oscar O. Vargas

Konseye Mary Kay Harris

Konseye Justin M. Roias

Manm Konsèy Shelley T. Peterson

 

 

 

 

Komite sou reklamasyon ak pwosè annatant

J.Goncalves

Prezidan, John Goncalves

Konseye Juan M. Picardo

Konsèy Pedro J. Espinal 

Manm Konsèy Shelley T. Peterson

Majistra Helen D. Anthony

 

 

 

Komite sou pwopriyete vil la

J.Goncalves

Prezidan, John Goncalves

Konseye Sue R. Anderbois

Konsèy Pedro J. Espinal 

Konseye Althea A. Graves

Manm Konsèy Shelley T. Peterson

 

 

 

 

Komite sou Travo Piblik

 

Prezidan, Oscar O. Vargas

Konseye Miguel A. Sanchez

Konseye Justin M. Roias 

Konsèy Pedro J. Espinal 

Manm Konsèy Ana S. Vargas

 

 

 

Komite sou Redevlopman Iben, Renouvèlman, & Planifikasyon

Prezidan, Mary Kay Harris

Konseye Juan M. Picardo

Majistra John Goncalves

Manm Konsèy Ana S. Vargas

Konseye Althea A. Graves

 

 

 

 

 

Komite Règ

Prezidan, James E. Taylor

Konseye Mary Kay Harris

Majistra Helen D. Anthony

Konseye Juan M. Picardo

Konseye Miguel A. Sanchez

 

 

 

KOMITE ESPESYAL

 

 

Prezidan Komite Sekirite Piblik

 

 

 

Prezidan Komite Afè Lejislatif Eta a

 

Prezidan, John Goncalves

Konseye Justin M. Roias

Manm Konsèy Shelley T. Peterson

Manm Konsèy Ana S. Vargas

Konseye Althea A. Graves

 

Opsyon Aksè
Ale nan meni an
Ale nan kontni
Ale nan Opsyon Aksè