Maladi Coronavirus (COVID-19) nan Providence

Konsèy Vil la Providence angaje nan bay elektè li yo ak enfòmasyon COVID-19 mete ajou ak serye ak resous yo. Tcheke paj sa a souvan pou dènye done yo ak nouvèl konsènan Vil la ak Leta repons COVID-19.

Meri City COVID-19 Updates

  • Biwo Konsèy Vil la louvri kounye a epi pare pou ede ou. Tanpri rele biwo nou an nan 401-521-7477 oswa imèl nou nan konsèy@providenceri.gov.
  • City Hall louvri pou biznis. Tout vizitè yo dwe antre nan pòt dèyè sou Eddy St epi yo pral fè tès depistaj pou sentòm COVID-19.
  • Tout sèvis ijans tankou Polis, Ponpye, Sèvis Medikal Ijans ak — pou zafè sekirite lavi sèlman— Kontwòl Animal pral kontinye operasyon regilye yo.

Konsèy Quick

Scroll through pou kèk enfòmasyon debaz sou ki jan ou ka rete an sante epi an sekirite nan tout Pandemi COVID-19 la:

Ki sa ki COVID-19: https://bit.ly/36KcxAO

Pou pran randevou pou yon tès COVID-19 nan pòt randevou Eta Rhode Island la, klike isit la: http://bit.ly/3cdLT4I

FAQ sou Vaksen COVID-19: https://bit.ly/3pTGki8

10 bagay ou ka fè pou jere sante ou lakay ou: https://bit.ly/2YQ90wE

Kisa ou dwe fè si ou te teste pozitif pou COVID-19: https: //bit.ly/36ONXyG

Ki moun ki ap pran vaksen semèn sa a? http://bit.ly/2Lu0bpe

Ki jan yo san danje epi kòrèkteman Mete yon mask: https://bit.ly/3jlImVL

Sipòte ti biznis!

Biznis lokal nou yo bezwen sipò nou kounye a plis pase tout tan! Vizite Boutik lokal Rod Aylann pou yon anyè ti biznis nan tout eta a, ak nan Providence.

Chinese (Simplified)EnglishHaitian CreoleSpanish