Resous adisyonèl

Bidjè

 

Chak ane, Majistra Providence a soumèt bay Konsèy Vil la yon plan ki eksplike ki jan vil la pral touche lajan (revni) ak ki jan vil la pral depanse lajan li (depans).

Resansman pa

 

Paj sa a pral entwodui ou nan resansman 2020 lan, dirije w nan divès fason pou ranpli resansman an, epi ede ou reponn kesyon resansman yo.

 

 

Chinese (Simplified)EnglishHaitian CreoleSpanish