Deklarasyon Konsèy John Goncalves (Ward 1) sou Fane Tower

Mar 10, 2023

10ye mas 2023

Lage laprès

Kontak:

Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon

pgavigan@providenceri.gov

 

Providence, RI - “Mwen okouran de nouvèl Fane Tower jodi a. Nou tout konnen pwosesis sa a te pran tan, enèji, ak resous, epi nou vle remèsye pati ki enplike yo pou dilijans yo. Koulye a, nou deplase nan yon lòt direksyon. Kòm konseye vil la ki reprezante Distri Bijou ak katye Anba Lavil la, mwen espere travay ak elektè nou yo, Marc Crisafulli, Caroline Skuncik, ak Komisyon 195 la pou jwenn yon envestisman altènatif ak yon pwojè ekonomik posib pou pasèl entegral sa a nan gwo vil Providence. .”

Chinese (Simplified)EnglishHaitian CreoleSpanish