Deklarasyon Konseye Justin Roias (Ward 4) sou lanmò John DeLuca

Mar 2, 2023

Chè vwazen,

Se ak yon kè lou ke mwen ekri pou rann omaj sou memwa John Deluca, yon vrè vizyonè ak lidè ki te kite yon mak ki pa efase sou katye North End la ak vil la an jeneral. John se te Direktè Egzekitif Sant DaVinci, yon sant milti-bi ki baze sou konsèp ajans pou etablisman an ak byennèt sosyal, k ap fonksyone nan yon anviwonman ki pa patizan. Sant DaVinci se youn nan 11 sant milti-bi ki nan Providence, RI.

Vwayaj John ak Sant DaVinci la te kòmanse an 1972 lè li te yon konseye lekòl ak konseye Òganizasyon Jèn Katolik (CYO) nan Legliz St. Ann, legliz Katolik ki te ancrage katye a. Ansanm ak kat lòt, ki te egalman konsène sou twal sosyal Charles Street/Wanskuck zòn Providence, John te fòme yon sosyete pou adrese bezwen kominote a. Biznis yo t ap fèmen, fanmi yo t ap lite, e kantite adolesan ki abandone yo te alarmantman wo.

Atravè detèminasyon li, vizyon, ladrès sosyal, ekspètiz, ak koneksyon, John te transfòme DaVinci Center soti nan yon sant magazen devan lwaye gratis nan yon founisè sèvis konplè pou kominote a. Li te travay ak estaf li yo ak Konsèy Administrasyon yo pou konsepsyon bilding aktyèl la, kote sant lan te chita depi 1978. John te vin Direktè Egzekitif Sant DaVinci nan lane 1976, yon pozisyon li te kenbe jiskaske li mouri.

Jis de semèn de sa, mwen te gen privilèj pou rankontre ak John nan DaVinci Center, oswa "The Center" jan li ta rele li. Nou te pale anpil sou fason mwen te kapab sipòte DaVinci Center a kòm yon Konseye Vil la, enpak li pandan ane yo, ak fason li te toujou ogmante pou satisfè bezwen North End la. John te pale ak anpil pasyon sou defi katye nou an ap rankontre epi li te eksite pou pwochen chapit enpak pou Sant DaVinci ak kominote nou an.

Eritaj John a pral andire atravè DaVinci Center, ke li te bay non Leonardo da Vinci, yon nonm Renesans ak yon modèl pozitif nan istwa ak kilti Italyen an. Malgre gen yon ti anplwaye aplentan, ansanm ak entèn okazyonèl nan Kolèj Rhode Island ak Kolèj Kominotè nan Rhode Island, Sant DaVinci kontinye ap bay kominote a anpil sèvis, ki te vin pi divès kalite rasyal ak etnik sou tan. Depase John Deluca a se yon gwo pèt pou kominote nou an, men eritaj li a ap viv atravè DaVinci Center ak lavi inonbrabl li te touche. Nou bay fanmi ak zanmi John plis senpati nou pandan moman difisil sa a.

 

Chinese (Simplified)EnglishHaitian CreoleSpanish