Kristina Brown nonmen Direktè Politik ak Rechèch pou Konsèy Vil Providence

Feb 8, 2023

Fevriye 8, 2023

Lage laprès

Kontak:

Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon

pgavigan@providenceri.gov

Providence, RI - Prezidan Konsèy Vil la, Rachel Miller (Ward 13) te anonse anbochaj Kristina Brown kòm nouvo Direktè Règleman ak Rechèch konsèy la. Dènyèman Brown te sèvi kòm Ofisye Pwogram pou Lojman ak Politik Ekonomik pou United Way of Rhode Island e li te ekspè òganizasyon sou lojman, itilizasyon tè, ak politik ekonomik. Anvan United Way la, Brown te sèvi kòm yon Analis Politik Senior nan HousingWorks RI.

Brown te di: “Se yon onè pou nou chwazi kòm pwochen Direktè Règleman pou Konsèy Vil Providence a epi sèvi Konsèy la nan avanse byen komen rezidan Providence yo atravè bon politik piblik.

Prezidan Konsèy Miller di, “Nou kontan anpil pou nou gen ekspètiz Kristina ki ap dirije ekip politik nou an. "Konesans pwofon Kristina sou mache lojman an, sektè lojman abòdab, ak planifikasyon iben yo se byen pou konsèy la ak rezidan vil yo."

Premye jou Brown ak konsèy la se jodi a.

 

8 nan mwa fevriye 2022

Press Release

 Kontakte:

Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon

pgavigan@providenceri.gov

Kristina Brown Nombrada Direktè Politik ak Envestigasyon Konsèy Minisipal Providence

 Providence, RI - La presidenta del Concejo Minisipal, Rachel Miller (Distrito 13), te anonse la kontraksyon de Kristina Brown kòm la nouvo Directora de Política e Investigación del Concejo. Brown te deziyen pi resan kòm Ofisyèl Pwogram Vivienda ak Politik Ekonomik pou United Way nan Rhode Island epi li te fè ekspè nan òganizasyon an nan lojman, itilizasyon tè ak politik ekonomik. Antes de United Way, Brown te desempeñó kòm analista prensipal de políticas nan Housing Works RI.

“Se yon onè seleksyone kòm pwochen Direktè Politik Konsèy Minisipal Providence ak sèvi ak Konsèy la pou ankouraje byen komen rezidan Providence atravè politik piblik solid”, Brown te di.

“Estamos entusiasmados de tener la experiencia de Kristina al frente de nuestro equipo de políticas”, te di prezidan konsèy Miller. “El profundo conocimiento de Kristina sobre el mercado de viviendas, el sector de la vivienda asequible y la planificación urbana son un gran recurso para el consejo y los residentes de la ciudad”.

Premye jou Brown ak konsèy la jodi a.

# # #

Chinese (Simplified)EnglishHaitian CreoleSpanish