Tanpri fè konnen ke City Council la te kòmanse reyinyon ankò an pèsòn pou tout reyinyon City Council - sepandan, nou toujou ap opere nan kapasite redwi nan chanm konsèy yo epi yo oblije estrikteman ranfòse kondisyon kapasite sal la mete nan Depatman pwopriyete piblik la. Kòm sa yo nou ankouraje piblik la ale nan adistans pa klike sou lyen ki anba a:

Foto Konsèy vil la

Rankontre Konsèy ou

Gen 15 pawas divès nan vil la. Aprann plis sou pawas yo ak 15 manm yo Konsèy ki reprezante yo.

Konseye Apwouve $5.75 Milyon nan Fon Kominotè pou Bezwen Imedya Katye

Providence, RI – Aswè a, Konsèy vil yo te pase yon òdonans ki pèmèt $5.755 milyon dola nan sibvansyon blòk devlopman kominote federal (CDGB) pou...

Konsèy anboche konpayi legal pou revize pwopriyete yo takse nan pi ba pousantaj epi chwazi Komisyon Konsèy Sivil pou sipèvize lapolis.

18 me 2023 KOBILIKE POU Laprès Kontakte: Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon pgavigan@providenceri.gov Providence, RI - Prezidan Konsèy Vil la...

Konseye yo sipòte pakin gratis alantou State House ak pwolonje jou travay pou ofisye polis ki pran retrèt yo

4 me 2023 KOBILIKE POU Laprès Kontakte: Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon pgavigan@providenceri.gov Parking Meter nan State House...

Deklarasyon Prezidan Finans Helen Anthony (Ward 2) Konsènan Òdonans Okipasyon Elèv Kolèj yo

3 me 2023 KOBILIKE POU Laprès Kontakte: Chelsea DeCesare, Sekretè Laprès cdecesare@providenceri.gov Providence, RI – "Mwen remèsye tout manm kominote a...

Trezorye City Providence ak Konseye Senior nan Konsèy Vil la, James Lombardi, Anonse Retrèt

KOBILIKE LÈS 1ye me 2023 KONTAKTE Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon pgavigan@providenceri.gov Providence, RI – Apre 24 ane nan...

Konsèy vil la onore lavi ak eritaj Senatè Maryellen Goodwin

KONTÈK POU Laprès Kontakte: Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon pgavigan@providenceri.gov Providence, RI – Nan reyinyon Konsèy Vil Jedi a,...

Konsèy Vil Etabli yon Komisyon Espesyal sou Zafè Veteran yo epi Apwouve Lòt Randevou

6 Avril 2023 KOBILIKE POU Laprès Kontakte: Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon pgavigan@providenceri.gov Providence, RI – Aswè a, Konsèy Vil...

Konsèy Vil Etabli yon Gwoup Travay Kriz Lojman

16 mas 2023 KOBILIKE POU Laprès Kontakte: Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon pgavigan@providenceri.gov Providence, RI – Nan vil aswè a...

Deklarasyon Konsèy John Goncalves (Ward 1) sou Fane Tower

10 mas 2023 KOBILIKE POU Laprès Kontakte: Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon pgavigan@providenceri.gov Providence, RI – “Mwen okouran de...

Konsèy Vil sipòte Plan Peman Pousantaj Revni pou Kliyan Gaz ak Elektrik ki gen difikilte

Kontakte: Parker Gavigan, Direktè Kominikasyon Providence, RI – Nan reyinyon Konsèy Vil aswè a, konseye yo te ankouraje lejislatè eta yo pou yo pase yon...

Pwogram sibvansyon pou rekiperasyon COVID pou ti biznis

Konsèy Vil Providence ak Majistra Jorge Elorza te mete tèt yo ansanm pou bay $ 2,500 sibvansyon pou ti biznis Providence ki te afekte negativman pa pandemi COVID-19 la. Pou aprann plis oswa aplike, vizite pvdrescueplan.com oswa rele 311

Kijan Nou Ka Ede?

Pa sèten ki kote yo kòmanse? Yon repons ta ka yon klike lwen. Kòmanse isit la epi nou pral ede pwen ou nan bon direksyon an.